Romantisk trädgård

Det lilla huset är ritat av min bror Buster Delin. Det ligger i en fruktträdgård och där bor vår mamma Ethel som älskar blommor, inte minst rosor.

Det är svårt med rådjuren, men stickiga och aromatiska växter är planterade i stora sjok runtom buskarna. Dessutom finns flera klätterrosor som marodörerna inte kommer åt. Annars härskar många vackra, giftiga växter i planteringarna. Oktoberstormhatt och fläckflockel t ex.

Ethel anlitar oss för att få hjälp med trädgårdsskötseln. Hon tycker det är trevligt att vara med och hjälpa till.

Välkommen att kontakta mig

Marika Delin bor och arbetar på
Risvägen 54, 132 37 SALTSJÖ-BOO
070 562 54 94, info@marikadelin.se

Följ mig på Instagram @marikadelintradgard