Romantisk trädgård

Det lilla huset är ritat av min bror Buster Delin. Det ligger i en fruktträdgård och där bor vår mamma Ethel som älskar blommor, inte minst rosor.

Det är svårt med rådjuren, men stickiga och aromatiska växter är planterade i stora sjok runtom buskarna. Dessutom finns flera klätterrosor som marodörerna inte kommer åt. Annars härskar många vackra, giftiga växter i planteringarna. Oktoberstormhatt och fläckflockel t ex.

Ethel anlitar oss för att få hjälp med trädgårdsskötseln. Hon tycker det är trevligt att vara med och hjälpa till.