Marikas trädgård

Husets asiatiska uttryck mitt i den svenska ekbacken inspirerade till en skogslik trädgård med många vilda planteringar.

Återanvänd sprängsten användes till terrasserande murar och sluttningens många trappor byggdes av ekvirke från platsen. Här finns ingen gräsmatta. Istället generösa grusytor som rum för umgänge på många platser, där solen silar ner i trädgården.

Detta är min lekplats och experimentalfält och vårsäsongen börjar numera i trädgårdens växthus. Huset är ritat av min bror Buster Delin.