Trädgård i Danderyd

Ett stort projekt där två tomter har slagits samman och gett plats till exklusiva byggnader. Under ekarnas krontak har en parkliknande trädgård anlagts. Runt husets umgängesytor ligger stora yviga planteringar. Dessa möts av hårdklippt gräsmatta, som i sin tur övergår i mjuka ängsytor och friväxande buskar ner mot havet.