Radhus­trädgård

Arkitekten Olof Thunström ritade radhuslängan på 1950-talet.

Hörntomten avgränsas av stora välvda klippor och blandskog. Jag såg direkt att naturlika planteringar mot klipporna skulle bli bra. En magnifik gammal tall står mitt i den stora grusytan som paret krattar i vackra mönster.

På framsidan är det soligare och färgstarkare. En betongtrappa och Signe Persson Melins betongplattor kändes givna att använda i denna kulturmiljö.