Radhus­trädgård

Arkitekten Olof Thunström ritade radhuslängan på 1950-talet.

Hörntomten avgränsas av stora välvda klippor och blandskog. Jag såg direkt att naturlika planteringar mot klipporna skulle bli bra. En magnifik gammal tall står mitt i den stora grusytan som paret krattar i vackra mönster.

På framsidan är det soligare och färgstarkare. En betongtrappa och Signe Persson Melins betongplattor kändes givna att använda i denna kulturmiljö.

Välkommen att kontakta mig

Marika Delin bor och arbetar på
Risvägen 54, 132 37 SALTSJÖ-BOO
070 562 54 94, info@marikadelin.se

Följ mig på Instagram @marikadelintradgard