Månskensbönderna gör hommage till mamma och pappa. En ny plantering med höga praktperenner i hälsingetappning. Det fanns en fantastisk rabatt på samma ställe men vi orkade inte hålla den lika fin som föräldrarna när de bodde här permanent.

Nu blir det riddarsporrar i flaggblått, brinnande kärlek, gyllenrölleka, rosenmalva och många andra i en 26 m lång och 2,5 m bred bård ner mot flaggstången (18 m, av trä från en gran här på Lundnäs).

Vi är så många! Från 8 till 69! Det är så kul! Tack familjen!